لیست فایل ها - صفحه 1

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی : بررسي دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي شركت برق منطقه اي فارس ( مطالعه موردي پروژه هاي خطوط طرح انتقال))

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دوره آموزشي توسعه كارآفريني

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی توسعه كارآفريني

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازرگاني بين الملل -نظريه ها وكاربردها

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی بازرگاني بين الملل

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تشريح استاندارد بين المللي ISO 10015

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی آموزش و تشريح استاندارد بين المللي ISO 10015

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی عملکرد

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تکنیک های کنترل کیفیت

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی تکنیک های کنترل کیفیت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شش سیگما و نقش آن در افزایش بهره وری

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی شش سیگما

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی و مدیریت بازار

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی بازاريابي و مديريت بازار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی