فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه

پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی : بررسي دلايل اساسي انحراف عملكرد از بودجه مصوب در پروژه هاي شركت برق منطقه اي فارس ( مطالعه موردي پروژه هاي خطوط طرح انتقال))

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دوره آموزشي توسعه كارآفريني

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی توسعه كارآفريني

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازرگاني بين الملل -نظريه ها وكاربردها

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی بازرگاني بين الملل

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی عملکرد

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی و مدیریت بازار

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی بازاريابي و مديريت بازار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل